Follow

Šis ir eksperimentāls ieraksts, apskatīsimies cik daudz mēs te varam pateikt un izteikties 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Mastodon instance for LAKA members only.